Νευρολογικό Τμήμα (Ηλεκτρομυογράφημα)

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ


Κλείσε Ραντεβού

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


+30 210 4082645,6,7

info@prolipsi-ygeia.gr

Book appointment


Νευρολογικό Τμήμα (Ηλεκτρομυογράφημα)


Στο Νευρολογικό Τμήμα του ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ Πολυϊατρείο |Διαγνωστικό Κέντρο πραγματοποιείται πλήρης νευροφυσιολογικός έλεγχος με σκοπό τη διερεύνηση νευρολογικών παθήσεων και παθήσεων του μυϊκού συστήματος.

Ο νευροφυσιολογικός έλεγχος αποτελεί την ομάδα των διαγνωστικών εξετάσεων που ασχολούνται με τη μελέτη των περιφερειακών νεύρων και μυών του σώματος (άνω και κάτω άκρα) και διακρίνεται σε Ηλεκτρομυογράφημα και Ηλεκτρονευρογράφημα.

Το Ηλεκτρομυογράφημα (Electromyogram ή EMG), που μετράει την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών, αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη μελέτη των παθήσεων των μυών του σώματος.

Το Ηλεκτρονευρογράφημα ή μελέτη νευρικής αγωγιμότητας, που μετράει την ηλεκτρική δραστηριότητα κατά μήκος των νεύρων, αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη μελέτη των παθήσεων των περιφερειακών νεύρων του σώματος.

Νευροφυσιολογικός έλεγχος πραγματοποιείται για τη διερεύνηση παθήσεων όπως:

  • Νόσοι των μυών,
  • Κατά τη διάρκεια εύρεσης της αιτίας μιας παράλυσης,
  • Κατά τη διάρκεια της έρευνας για το μούδιασμα των μυών,
  • Σε διάφορα σύνδρομα όπως αυτό του καρπιαίου σωλήνα,
  • Σε περίπτωση νευρικού πλέγματος.

Τόσο το Ηλεκτρομυογράφημα όσο και το Ηλεκτρονευρογράφημα είναι ασφαλής εξετάσεις, που διαρκούν ανάλογα με την ένδειξη πραγματοποίησής τους από μερικά λεπτά έως μία ώρα.

Στο Νευρολογικό Τμήμα του ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ Πολυϊατρείο |Διαγνωστικό Κέντρο ο νευροφυσιολογικός έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνονται από ειδικό ιατρό νευρολόγο με πολυετή εμπειρία και γνώση.


Designed by Ανάπτυξη Πληροφορικής Copyright © 2022 All rights Reserved.