Προετοιμασία Εξετάσεων

Χρήσιμες Οδηγίες

Οι πληροφορίες που ακολουθούν αναφέρονται στις πιο κοινές εξετάσεις ενός εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στο 210 4082645, 6, 7.
Για την προετοιμασία των εξετάσεων στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα (για υπερήχους), στο Τμήμα Κατευθυνόμενων Παρακεντήσεων (FNA) (για βιοψίες – παρακεντήσεις) και στο Καρδιολογικό μας Τμήμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ – Πολυϊατρείο |Διαγνωστικό Κέντρο στο 210 4082645, 6 & 7.

Κλείσε Ραντεβού

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ+30 210 4082645,6,7

info@prolipsi-ygeia.gr

Book appointment

Λοιπές εξετάσεις

PSA – Καρκινικοί Δείκτες: Δεν χρειάζεται ο εξεταζόμενος να είναι νηστικός. Δεν θα πρέπει να έχει προηγηθεί δακτυλική εξέταση από τον Ουρολόγο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν και, σεξουαλική επαφή πέντε (5) ημέρες πριν την εξέταση. Η αιμοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Test PAP) – Γυναικολογικές εξετάσεις: Τέσσερις (4) ημέρες αποχή από σεξουαλική επαφή και τις δύο (2) τελευταίες ημέρες δεν πρέπει να εφαρμοστεί κολπική κρέμα ή υπόθετο, αλλά και να μην έχει προηγηθεί γυναικολογική εξέταση ή κολπική πλύση.

Δεν θα πρέπει η εξεταζόμενη να είναι αδιάθετη, καθώς η εξέταση πρέπει να γίνεται μετά τη 10η ημέρα της περιόδου (η 1η ημέρα είναι η ημέρα έναρξης της περιόδου). Δεν θα πρέπει να έχει γίνει λήψη αντιβίωσης της τελευταίες δέκα (10) ημέρες πριν την εξέταση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ – Γυναικολογικές εξετάσεις: Τέσσερις (4) ημέρες αποχή από σεξουαλική επαφή και τις δύο (2) τελευταίες ημέρες δεν πρέπει να εφαρμοστεί κολπική κρέμα ή υπόθετο.

Δεν θα πρέπει η εξεταζόμενη να είναι αδιάθετη, καθώς η εξέταση πρέπει να γίνεται μετά τη 10η ημέρα της περιόδου (η 1η ημέρα είναι η ημέρα έναρξης της περιόδου).

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ & ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ – Καλλιέργειες: Απαιτείται μια μικρή ποσότητα δείγματος σε ειδικό κουτί από το φαρμακείο. Για την Παρασιτολογική θα πρέπει τα κόπρανα να είναι η πρώτη πρωινή κένωση, όσο το δυνατόν πιο μαλακά και, να παραδοθούν στο εργαστήριο το πολύ σε μία (1) ώρα από τη συλλογή. Δεν διατηρούνται στο ψυγείο.
MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ – Καλλιέργειες: Για τρεις (3) ημέρες πριν την εξέταση δεν επιτρέπεται η λήψη σιδήρου ή ασπιρίνης.

Απαιτείται μια μικρή ποσότητα δείγματος σε ειδικό κουτί από το φαρμακείο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ – Καλλιέργειες: Πριν από τη διαδικασία, ο εξεταζόμενος πρέπει να έχει ξεπλύνει το στόμα του καλά με νερό. Εφαρμόζουμε ελαφρά χτυπήματα στην πλάτη προκειμένου να βοηθήσουμε στην ευκολότερη απόχρεμψη. Θα πρέπει να συλλέξετε το δείγμα στο ειδικό δοχείο υποδοχής πτυέλων βήχοντας και δίχως να εισροφήσετε εκκρίματα από μύτη και φάρυγγα.
ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – Μικροβιολογικές: Αποχή από σεξουαλική επαφή για 3 – 5 ημέρες. Σχολαστικός καθαρισμός των έξω γεννητικών οργάνων με νερό και σαπούνι. Το σπέρμα συλλέγεται σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη μετά από αυνανισμό και όχι διακεκομμένη συνουσία. Το δείγμα θα πρέπει να παραδοθεί στο εργαστήριο το αργότερο εντός είκοσι (20) λεπτών της ώρας  από τη λήψη του σε θερμοκρασία σώματος. Συλλέγετε ολόκληρη η ποσότητα γιατί στο αποτέλεσμα της εξέτασης αξιολογείται η ποσότητα.

Designed by Ανάπτυξη Πληροφορικής Copyright © 2022 All rights Reserved.