Προετοιμασία Εξετάσεων

Χρήσιμες Οδηγίες

Οι πληροφορίες που ακολουθούν αναφέρονται στις πιο κοινές εξετάσεις ενός εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στο 210 4082645, 6, 7.
Για την προετοιμασία των εξετάσεων στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα (για υπερήχους), στο Τμήμα Κατευθυνόμενων Παρακεντήσεων (FNA) (για βιοψίες – παρακεντήσεις) και στο Καρδιολογικό μας Τμήμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ – Πολυϊατρείο |Διαγνωστικό Κέντρο στο 210 4082645, 6 & 7.

Κλείσε Ραντεβού

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ+30 210 4082645,6,7

info@prolipsi-ygeia.gr

Book appointment

Αιματολογικές και Βιοχημικές εξετάσεις

Αιματολογικές και Βιοχημικές εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται κατά προτίμηση πρωινές ώρες.
Η λήψη χαπιού για σάκχαρο, χοληστερίνη ή Θυρεοειδή, καλό θα ήταν, να έπεται της αιμοληψίας.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ: Δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία ή νηστεία
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ: Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Δεν θα πρέπει να έχουν ληφθεί φάρμακα σακχάρου ή χοληστερίνης από τον εξεταζόμενο, εάν τα λαμβάνει, πριν την αιμοληψία.
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ: Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Δεν θα πρέπει να έχουν ληφθεί φάρμακα σακχάρου ή χοληστερίνης από τον εξεταζόμενο, εάν τα λαμβάνει, πριν την αιμοληψία.
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ: Νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Η αιμοληψία πραγματοποιείται μόνο πρωινές ώρες
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ: Νηστεία για 2 ώρες πριν την αιμοληψία. Η αιμοληψία πραγματοποιείται μόνο πρωινές ώρες
ΓΛΥΚΟΖΗ (GLU): Νηστεία για 12 ώρες πριν την αιμοληψία. Η αιμοληψία πραγματοποιείται κατά προτίμηση πρωινές ώρες
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (γ – ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ): Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Δεν θα πρέπει να έχουν ληφθεί φάρμακα σακχάρου ή χοληστερίνης από τον εξεταζόμενο, εάν τα λαμβάνει, πριν την αιμοληψία.
ΚΑΛΙΟ: Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Η αιμοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
ΚΡΕΑΤΙΝΟΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (CPK): Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Δεν θα πρέπει να έχουν ληφθεί φάρμακα σακχάρου ή χοληστερίνης από τον εξεταζόμενο, εάν τα λαμβάνει, πριν την αιμοληψία. Δεν πρέπει να έχει προηγηθεί έντονη άσκηση τις δύο (2) προηγούμενες ημέρες από την αιμοληψία.
ΜΑΓΝΗΣΙΟ: Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Δεν θα πρέπει να έχουν ληφθεί φάρμακα σακχάρου ή χοληστερίνης από τον εξεταζόμενο, εάν τα λαμβάνει, πριν την αιμοληψία.
ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ: Νηστεία για 12 ώρες πριν την αιμοληψία
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ: Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Δεν θα πρέπει να έχουν ληφθεί φάρμακα σακχάρου ή χοληστερίνης από τον εξεταζόμενο, εάν τα λαμβάνει, πριν την αιμοληψία.
ΣΙΔΗΡΟΣ: Νηστεία για 12 ώρες πριν την αιμοληψία. Να έχει γίνει διακοπή της θεραπείας τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την αιμοληψία.
ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ (SGOT & SGPT): Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία.
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ: Νηστεία για 2 ώρες πριν την αιμοληψία. Να έχει γίνει διακοπή της θεραπείας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών πριν την αιμοληψία.
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ: Νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Εάν βρίσκεστε υπό θεραπεία, η προγραμματισμένη λήψη φυλλικού οξέος θα πρέπει να γίνει μετά την αιμοληψία.
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ: Νηστεία για 12 ώρες πριν την αιμοληψία
ΧΑΛΚΟΣ: Η αιμοληψία πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού.
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ, HDL & LDL: Νηστεία για 12 ώρες πριν την αιμοληψία
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ: Η αιμοληψία πραγματοποιείται μόνο πρωινές ώρες. Πριν την αιμοληψία νηστεία για 8 ώρες
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Νηστεία για 12 ώρες πριν την αιμοληψία
ΑΜΜΩΝΙΑ: Νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Η αιμοληψία πραγματοποιείται μόνο πρωί και κατόπιν ραντεβού.
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: Νηστεία για 12 ώρες πριν την αιμοληψία
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C, D-3, B1, B12, B2, B6 & BITAMINH E: Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Δεν θα πρέπει να έχουν ληφθεί φάρμακα σακχάρου ή χοληστερίνης από τον εξεταζόμενο, εάν τα λαμβάνει, πριν την αιμοληψία.
ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ: Νηστεία για 12 ώρες πριν την αιμοληψία
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΟΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c ή A1C): Δεν απαιτείτε καμία ιδιαίτερη προετοιμασία ή νηστεία. Η αιμοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Οι ενδείξεις της επηρεάζονται από τη λήψη ασπιρίνης
ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΖΗ (ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΑΚΧΑΡΟΥ): Νηστεία για 10 ώρες πριν την αιμοληψία. Η αιμοληψία πραγματοποιείται μόνο πρωινές ώρες. Απαιτείται ήρεμη παραμονή στο χώρο του Εργαστηρίου για δύο (2) έως τρείς (3) ώρες. Ο εξεταζόμενος παραμένει καθισμένος, αποφεύγοντας το κάπνισμα και τη λήψη φαρμάκων. Συστήνεται για τρείς (3) ημέρες πριν την εκτέλεση της εξέτασης ο εξεταζόμενος να απέχει τελείως από το οινόπνευμα και να λαμβάνει καθημερινά με τη διατροφή του 150 – 200 gr υδατάνθρακες
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ: Νηστεία για 2 ώρες πριν την αιμοληψία. Η αιμοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
ΛΙΠΙΔΙΑ ΟΛΙΚΑ: Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Δεν θα πρέπει να έχουν ληφθεί φάρμακα σακχάρου ή χοληστερίνης από τον εξεταζόμενο, εάν τα λαμβάνει, πριν την αιμοληψία.
ΝΑΤΡΙΟ: Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Η αιμοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
ΟΥΡΙΑ: Νηστεία για 2 ώρες πριν την αιμοληψία. Η αιμοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
ΣΑΚΧΑΡΟ: Νηστεία για 12 ώρες πριν την αιμοληψία. Η αιμοληψία πραγματοποιείται κατά προτίμηση πρωινές ώρες.
ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ: Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Δεν θα πρέπει να έχουν ληφθεί φάρμακα σακχάρου ή χοληστερίνης από τον εξεταζόμενο, εάν τα λαμβάνει, πριν την αιμοληψία.
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ: Νηστεία για 12 ώρες πριν την αιμοληψία και αποχή από την κατανάλωση αλκοόλ για τρείς (3) ημέρες.
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ: Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Δεν θα πρέπει να έχουν ληφθεί φάρμακα σακχάρου ή χοληστερίνης από τον εξεταζόμενο, εάν τα λαμβάνει, πριν την αιμοληψία.
ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ: Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία.
ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λιπαρά για 12 ώρες και να γίνει νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία.
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ: Νηστεία για 2 ώρες πριν την αιμοληψία.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ: Νηστεία για 2 ώρες πριν την αιμοληψία. Δεν θα πρέπει να έχει ληφθεί αντιπηκτικό φάρμακο από τον εξεταζόμενο πριν την αιμοληψία.
ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ: Νηστεία για 8 ώρες πριν την αιμοληψία

Όπου απαιτείται διακοπή φαρμακευτικής αγωγής, είναι απαραίτητη η έγκριση του θεράποντος ιατρού.

Designed by Ανάπτυξη Πληροφορικής Copyright © 2022 All rights Reserved.