Αγαπητέ Πελάτη,
Στα πλαίσια της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015, η Διοίκηση και το Προσωπικό του ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ Πολυϊατρείο |Διαγνωστικό Κέντρο έχει δεσμευτεί για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών και των συνεργατών του, αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς.
Θα θέλαμε λοιπόν να μας εκφράσετε τη γνώμη σας για το βαθμό επίτευξης του στόχου μας, αφιερώνοντας 1 λεπτό για να συμμετάσχετε στην έρευνα ικανοποίησης πελατών που ακολουθεί.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέτετε και για τη συμβολή σας στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της Εταιρίας μας.


Loading

Designed by Ανάπτυξη Πληροφορικής Copyright © 2022 All rights Reserved.